Consell d'Àrea de Model de Ciutat

Consell d'Àrea de Model de Ciutat

El Consell d'Àrea de Model de Ciutat és l'òrgan consultiu, d'assessorament i debat per a definir el model de ciutat com a pla estratègic global per a Palma. L'objectiu és enriquir el debat i crear coneixement, impulsar la generació d'idees per a definir el futur de la ciutat en els projectes que competeixen a l'Àrea de Model de Ciutat, però també als que suposin intervencions sobre l'espai urbà que resulten estratègiques per al model de ciutat.

Els eixos de debat giren entorn dels següents conceptes clau que podrien definir el nou model de ciutat:

  • Palma, ciutat de trobada i intercanvi

Palma, lloc de trobada i intercanvi a la Mediterrània i a Europa en l'àmbit cultural, de la innovació, de la qualitat de vida, etc.

  • Palma, una ciutat per a la gent

Amb habitatge accessible, una ciutat per als infants, la gent gran i amb diversitat de lloc deprocedència i identitat. Una ciutat amb qualitat de vida i espai públic accessible a tothom i de qualitat.

  • Palma, una ciutat de barris

Cap a una ciutat de barris amb diversitat social i d'usos (residència, comerç, activitat econòmica) i amb centres de barri ben definits com a llocs de referència i trobada.

  • Palma, una ciutat verda enfront de l'emergència climàtica

Amb una mobilitat sostenible, que treballa per la renaturalització de la ciutat configurant corredors verds, parc agrari i eixos cívics, amb sostenibilitat energètica, etc..

  • Palma, una ciutat oberta a la mar

Una ciutat que posa en valor la seva façana marítima tant pel que fa a millorar la qualitat de vida dels ciutadans com per l'oportunitat que suposa per a diversificar l'activitat econòmica. Per exemple: Projecte Ramon Llull, Pol marí, Port Segle XXI, etc.

  • Palma, una ciutat estimada

Una ciutat que protegeix i posa en valor el seu patrimoni, una ciutat que promou el civisme i la urbanitat.

 

Reglament i membres Pla de feina

Data darrera modificació: 1 de setembre de 2023