CONTACTE

CONTACTE

Publicador de continguts

Nom

Telèfon

971 225 900. ext: 8322, 8323, 8324

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006

Servei de Planejament urbanístic: 971 225900, ext: 8512 i 8517
Servei de Gestió urbanística: 971 225900, ext: 8433 i 8440

971225900 ext. 8238-8240

Serveis de Control d'Urbanitzacions i infraestructura

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 449432. ext: 8434

Oficina del Pla General d'Ordenació Urbana

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971449404 - 8509

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 449441. ext: 8549

Oficina antidesnonaments

Carrer Ferreria, 11 C.P.: 07002
971 214 197

Gerència Municipal d'Urbanisme

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 22 59 00

Secció d'Informació Urbanística

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 225900 - ext. 8153