Publicador de continguts

Departament d'Activitats i Seguretat d'Establiments (Llicències d'Activitats)

Adreça
Avinguda de Gabriel Alomar, 18 07006 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971225900 ext. 8238-8240
Fax: 971449420
Correu electrònic : activitatsin@palma.cat

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023