Sol·licitud cita prèvia urbanisme

Sol·licitud cita prèvia urbanisme

Important:

Les cites en línia s'atenen de forma telemàtica: per correu, telèfon i/o videoconferència.

Només heu d'acudir a les oficines en cas que el departament us ho indiqui

Si heu de ser atès per videoconferència, en la confirmació de la vostra cita prèvia, rebreu un correu amb el següent enllaç: "Uneix-me a la reunió del Teams".

L'únic que heu de fer és el següent:

1. Comprovar que la càmera i el micròfon del vostre ordinador estan activats i funcionen correctament.

2. Uns minuts abans de l'hora concertada, heu de pitjar al damunt l'enllaç: "Uneix-me a la reunió del Teams" que heu rebut; s'obrirà un portal d'espera, fins que la persona que us atendrà us doni accés.

Si no podeu o no necessitau la cita que ja heu concertat, us pregam que l'anul·leu.