Publicador de continguts


Urbanisme modifica el PGOU per a incloure usos comercials i socioculturals a les galeries de la plaça Major


12 de desembre de 2023

Palma, 12 de desembre de 2023.- El tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, ha informat que el Consell de Gerència d’Urbanisme celebrat aquest dimarts ha aprovat per unanimitat una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana amb l’objectiu que la planta -1 de les galeries de la plaça Major canviï de qualificació, de manera que el seu ús passi a ser sociocultural i d’equipaments comercials. Amb aquesta modificació es fa el primer pas per a la posada en marxa del projecte d’adequació i rehabilitació d’aquestes galeries i del seu entorn.

Aquesta modificació puntual del PGOU possibilitarà que la planta -1, situada al subsol, canviï de qualificació urbanística a zona d’equipaments, que albergaran usos socioculturals i la possibilitat d’implantar altres usos compatibles, entre els quals equipaments comercials.

Està previst que aquesta modificació puntual del PGOU també s’apliqui a la planta -1 que dona a la plaça dels Capellers, tocant el carrer del Sindicat, i de les escalinates que uneixen la plaça Major amb la Rambla i que són de domini públic.

El tinent de batle ha apuntat que “també es preveu un ús sociocultural per a la planta -1 a les dues parcel·les cadastrals al sòl de les quals hi ha edificis d’habitatges de titularitat privada, confrontants amb la plaça Major. Està previst que a les superfícies que es troben en aquesta planta, i que actualment són de titularitat privada, s’iniciï un procés de negociació amistosa amb els titulars per a l’adquisició d’aquests espais. En cas que no s’arribàs a un acord passaran a dominic públic mitjançant expropiació. Actualment, prop de 13 locals situats a les galeries de la plaça Major són de propietat privada”.

Finalment, es preveu que la resta de plantes, -2, -3 i -4, es qualifiquin com a zona d’infraestructures, amb un ús principal d’aparcaments tant d’ús públic com privat.

Aquesta modificació puntual se sotmetrà a informació pública de trenta dies després de la seva publicació al BOIB. A més, i abans de la seva aprovació definitiva, se sol·licitarà l’informe preceptiu al Consell de Mallorca.

Un cop finalitzats aquests trenta dies d’informació pública s’obrirà el concurs d’idees, que tindrà una durada estimada d’uns dos mesos, abans de treure a licitació el projecte d’obra. El responsable d’Urbanisme confia que les obres a les galeries es puguin iniciar abans que finalitzi l’any 2024.

Fidalgo ha recordat que “la rehabilitació de les galeries és un dels objectius prioritaris del batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, i de l’equip de Govern per a aquesta legislatura”. Aquestes galeries estan en desús i degradant-se des de fa més de quatre anys i conformen un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Per això l’opinió dels experts i els ciutadans serà fonamental per al futur d’aquestes galeries i de l’entorn urbanístic de Palma”.

Data darrera modificació: 20 de desembre de 2023