Publicador de continguts


L’Àrea d’Urbanisme elimina la cita prèvia a partir de dilluns que ve, dia 15 de gener, i ofereix atenció preferent als més grans de 65 anys


12 de gener de 2024

Les dues millores formen part del conjunt d’actuacions destinades a agilitzar la concessió de llicències i facilitar els tràmits urbanístics als ciutadans

Palma, 12 de gener de 2024.- El tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, ha anunciat que a partir de dilluns que ve, dia 15, l’Àrea d’Urbanisme eliminarà la cita prèvia per a facilitar la tramitació de llicències i igualment resoldre altres dubtes i suggeriments de caràcter urbanístic.
A més, els majors de 65 anys seran atesos amb prioritat a qualsevol taula. Aquestes dues millores formen part del conjunt d’actuacions destinades a agilitzar la concessió de llicències i facilitar els tràmits urbanístics als ciutadans.
Fidalgo ha explicat que, “tal com ja va anunciar el batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, i així ho preveu el programa de Govern, l’objectiu és que la concessió de llicències i l’atenció al ciutadà sigui més àgil i senzilla. Al seu dia ja avançàrem aquestes mesures que posam en funcionament dilluns que ve amb un objectiu clar, apropar l’administració al ciutadà”.
Entre les mesures que es posaran en marxa hi ha l’eliminació de la cita prèvia en horari de 9 a 12 hores als departaments d’Obres, Disciplina Urbanística, Llicència d’Activitats i Planejament.
Entre les consultes que es poden fer sense cita prèvia es troben les següents:
- Departament de Llicència d’Obra: Informació sobre el procés de tramitació en què es troba un expedient de llicència i dubtes sobre la documentació administrativa que cal lliurar per a sol·licitar una llicència d’obra o comunicació prèvia.
- Disciplina urbanística: Informació sobre l’estat de tramitació de l’expedient per denúncies o sanció per infracció urbanística; com presentar un certificat d’inexistència d’infracció urbanística; dubtes sobre l’Informe d’avaluació d’edificis i què cal fer si hi ha sanció per no presentar l’Informe d’avaluació. Així mateix, també es podran consultar les mesures de seguretat a adoptar a edificis amb risc de danys i perill per a persones i béns.
- Consultes sobre planejament, PGOU i planejament vigent: Les consultes generals seran els dilluns, dimecres i divendres i durant aquests dies els delineants d’Urbanisme facilitaran informació sobre la normativa urbanística. A més, explicaran la documentació relacionada amb la normativa urbanística. Les consultes tècniques seran els dimarts i dijous i en aquests dos dies els tècnics resoldran les consultes de caràcter tècnic que se’ls sol·licitin sobre la normativa urbanística (durada mitjana de 15 minuts).
Els usuaris també podran adreçar-se als diferents departaments de l’Àrea a través del correu electrònic, telèfon o sol·licitar cita prèvia, així com revisar dades a la pàgina web d’Urbanisme.
Així mateix, facilitarà l’accés a les seves dependències als més grans de 65 anys per a poder ser atesos de manera presencial preferent.
En aquesta nova etapa, Urbanisme també presta una atenció especial a les persones amb diversitat funcional. Per això, ha inclòs una formació específica i obligatòria per a tot el personal de l’Àrea que fa atenció presencial perquè puguin atendre aquestes persones oferint-los el millor servei possible.
A més de les millores assenyalades, Óscar Fidalgo ha subratllat que “s’està treballant en el disseny d’un web específic per a Gerència d’Urbanisme que identificarà i actualitzarà els serveis, els tràmits i els documents. Aquesta pàgina web, que serà més accessible, serà visible amb un contingut més senzill i entenedor per als usuaris i incorporarà les consultes que provinguin de l’Administració Electrònica”.

Data darrera modificació: 16 de gener de 2024