Publicador de continguts

Departament de Planejament i Gestió Urbanística
Adreça
Avinguda de Gabriel Alomar, 18 5 07006 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon:

Servei de Planejament urbanístic: 971 225900, ext: 8512 i 8517
Servei de Gestió urbanística: 971 225900, ext: 8433 i 8440

Fax: 971 449407

Data darrera modificació: 13 de març de 2023