Publicador de continguts

DEPARTAMENT D’ACTIVITATS I SEGURETAT D’ESTABLIMENTS

L’inici i l’exercici d’una activitat estan subjectes a la presentació prèvia d’una declaració responsable davant l’ajuntament. Aquesta declaració responsable habilita per a iniciar l’exercici de l’activitat si s’acompanya amb la documentació corresponent, s’abona la taxa establerta i és compatible amb el planejament urbanístic.

L’execució de les obres per a instal·lar una activitat està subjecta a actuacions davant l’Ajuntament en funció del tipus d’obra.

Disposau de més informació al següent document informatiu.

Les activitats no permanents estan subjectes a autorització administrativa després de presentar la documentació corresponent.

Per a fer una denúncia sobre una activitat s’ha d’utilitzar el model de denúncia disponible al web.

  

TRAMITACIÓ
 

Les gestions i el tràmits que podeu realitzar formen una gamma àmplia que comprèn des d'assumptes molt senzills a d’altres d'una certa complexitat. La tramitació varia en funció d'aquesta complexitat, o d'altres circumstàncies. Per a ajudar-vos us convidam a utilitzar la nostra guia de tramitació, que us acompanyarà en el procés perquè arribeu al contingut que cercau de manera fàcil.
 

NORMATIVA A APLICAR
 

  • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears
  • Ordenances fiscals i de preus públics de l'Ajuntament de Palma
  • Normes urbanístiques i ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada

 

VIES DE CONTACTE
 

Atenció presencial: dilluns a divendres de 9 a 12 h (consultes administratives).
 

Telèfon: 971225900 - extensions 8238 i 8240.

Adreça electrònica:    

Per a consultes tècniques, jurídiques o sobre denúncies d’activitats podeu sol·licitar:


 

Adreça
Avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga, 18 6a 07006 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps

Data darrera modificació: 11 de juliol de 2024